Novi sponzorski ugovori !

Novi sponzorski ugovori !

HNK Tomislav je dobio još jednog velikog sponzora. Firma ŠTEKO BAU COMPANY je potpisala sponzorski ugovor za 2021.godinu vrijedan 6 000 KM.Ugovor su potpisali gosp.Stipan Šteko vlasnik firme i Ilija Bagarić-Lila predsjednik HNK Tomislav. Klub će osigurati reklamu firme na web stranici kluba,stadionu i na svijetlećim panoima uz prometnicu. Također je potpisan ugovor sa firmom KROPUTZ u vlasništvu Stipana Andrića u visini od 1000 KM.Kroz razgovor sa gosp. Štekom dobili smo spoznaju da bi naši ljudi koji  imaju firme vani također imali volju biti sponzori našega kluba.Ako bi se ostvarila ova suradnja Hnk Tomislav“ bi napravio iskorak u 1.ligu FBIH a sa juniorima u Premier ligu BIH. Ovim putem Hnk“Tomislav“ se iskreno zahvaljuje svim našim sponzorima,a posebno Stipanu Šteki koji će biti zagovornik u potpori našeg kluba kod naših ljudi koji imaju firme u Njemačkoj i Austriji .

Novi sponzorski ugovori !